Петък Фев 28

Мисия на Muzikant.org

 

Нашата мисия  е да съберем българските музиканти и хората, занимаващи се по всякакъв начин с музика, с цел да споделят мнения, идеи и опит. Смятаме, че по този начин ще се провокира тяхната креативност, талант и продуктивност, както и ще се спомогне за подобряване качеството на музикалната продукция в България. Едновременно с това да работим за развитието и популяризирането на българската музика, като създаваме условия на младите групи и музиканти да се реализират на клубната и концертната сцена.