Петък Фев 28

Покана за общо събрание

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МУЗИКАНТ.ОРГ

 

В качеството ми на управител на сдружение МУЗИКАНТ.ОРГ, на основание чл. 20 от устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 25.02.2018  от 18:00 часа в Ресторант MyChoice в SkyCity Mall, на адрес ул. “Коста Лулчев” 52, при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2017 г.
  2. Отчет на дейностите на сдружението през 2017 г.
  3. Планиране на дейности за текущата 2018-та година.

 

 

С уважение,

Рафаил Младенов

Управител сдружение МУЗИКАНТ.ОРГ