Петък Юли 12

Настройване на барабани част 2

imageКак?
Монтаж на кожите

 Естествено първо трябва да свалим старите кожи. Ако искаме да ги запазим, използваме метода на срещуположния болт или така нареченото развиване на болтовете на кръст. Развиваме равномерно и постепенно. Когато старата кожа е свалена, преди да сложим новата е добре да смажем болтовете, както и да почистим, и проверим местата където обрача и ръба на барабана контактуват(опират) в кожата. Едва тогава ,поставяме новата кожа и завиваме болтовете на ръка до откат. 

 

Настройване

 След това, захлупваме барабана на килима (или на мек стол), така че да запушим кожата която няма да настройваме. Това се прави с цел да чуваме само кожата която настройваме. Започваме да затягаме, вече с ключе болтовете (пак на кръст), като правим по половин или един пълен оборот с ключа. Когато кожата достатъчно се опъне, намаляваме оборотите до 1/8 . От тук нататък ,започва и истинското настройване. Периодично почукваме по кожата при всеки винт на около 2см. от обръча, като слушаме тона при всеки болт да е еднакъв.

Последните години, се появиха тунери за барабани, някои от които мерят опъна на кожата при всеки болт, а други под формата на ключе, мерят натягането на болтовете. Аз използвам такъв уред, който въпреки високата си цена (около100$), улеснява значително настройването на барабаните.

   

Трябва да имаме в предвид, че въртейки един болт се променят и останалите. Често мислим ,че има проблем в даден болт, но той може да е в срещуположния такъв.Когато завършим настройването, натискаме с длан в центъра на кожата, за да сме сигурни, че тя е прилегнала добре между обръча и барабана (не е зле, дори по време на самото настройване да притискаме от време на време кожата с длан). Не се претиснявайте от пукащия звук, той показва, че кожата е добре прилегнала. Същото повтаряме и с кожата от другата страна на барабана.Проверяваме последно кожите (които обикновенно от натиска се налага да коригираме отново) и скоро барабана сам по себеси ще е настроен. 

Сродство между горна и долна кожа - “RELATIVE TENSION”

 Ако томовете ни имат само бойни кожи, можем да прескочим този дял. Поради специфичноста на касата и малкия барабан, този раздял не се отнася и за тях.

Има три възможности да настроим бойните и резонаторни кожи:

 • Ако двете кожи са настроени еднакво, барабана ще има широк и отворен звук (изключваме котато е настроен високо, в такъв случай ще имаме стегнат звук). В този случай барабана резонира на един постоянен тон.
 • Ако горната кожа е по-опъната от долната, ще имаме много добър отскок на палката с ясна атака, освен ако барабана не е настроен прекалено ниско. Пълен и дълбок саунд в този случай можем да постигнем ако долната кожа е по-отпусната.
 • Ако горната кожа е по-отпусната от долната, ще имаме великолепен, конкретен и дебел тон. Възможно е да има и пич-бенд ефект(когато основния тон се сменя с по-нисък) като в същото време имаме и sustain .

 В зависимост от избора на комбинация от кожи, можем да забележим следните положения на звучене.

 • Дебела кожа отгоре е все едно да имаш тънка отпусната кожа.
 • Тънка кожа отгоре е все едно, че имаме по-натегната кожа.

 Ако имаме барабан с двупластова кожа от горе и еднопластова от долу, и ако двете са еднакво настроени, ще имаме същата звукова характеристика, като да имаш горна отпусната кожа ! 

Настройване на комплекта.

Комплекта барабани основно се дели на три части:

 • Соло барабан
 • Томове (рото-томи, флор и.т.н)
 • Каса (голям барабан)

Соло барабан

 Соло барабана е този, който се откроява в сета. Много барабанисти нямат престава как да го настроят . Най-важното нещо за соло барабана е :

ДВЕТЕ КОЖИ ТРЯБВА ДА СА ЗДРАВО ОПЪНАТИ! Много барабанисти не следват именно това правило! Те чуват някакъв запис, на който барабанчето звучи много дълбоко . Тогава  се връщат в къщи, отпускат бойната кожа на барабанчето си, така че то зазвучава отвратително. После  я запушват, колкото е възможно със сълфитки и барабанчето губи всякаква чувствителност!Когато барабанчето, е озвучено правилно, то автоматично зазвучава плътно и дълбоко. Но това зависи и от тон-инжинера.Аз лично, опъвам здраво и двете кожи, като при това положение долната (резонаторната), остава леко по-отпусната от бойната. При някои барабанчета, трябва да се внимава за болтовете които са точно там, където пружината излиза от страни на обръча! Тези болтове се настройват най-трудно и риска да скъсаме резонаторната кожа е по-голям. 

Пружини

 Пружините са тези, които отличават барабанчето от другите барабани в сета.Те трябва да са опънати с правилен ъгъл (някои фирми, произвеждат пружини с изменяем ъгъл, което оказва влияние на времето за което те вибрират).

Освен това, пружините трябва да са опънати на еднакво разстояние от края на кожата. Сега трябва да усетим правилното натягане на пружините . Това става, като постепенно почнем да ги натягаме, почукваики по бойната кожа на барабана с пръст или палка. Ще чуем как пружините жужат, но скоро това жужене ще премине в характерното за барабанчето звучене. Трябва да преценим кога звука ще стане достатъчно къс и чист. Ако продължим да натягаме след това, звука ще стане задушен и задавен ! Точно преди този момент, трябва да спрем да натягаме пружините. Следва финната настройка, която зависи от силата с която свирим.

 • Ако свирим по-силно, може пружините да са леко по-опънати.
 • Ако свирим по-леко, трябва да са по-отпуснати.
 • Ако свирим леко с четки и гоуст ноти, трябва да са още по-отпуснати.

Много често пружините жужът и без да свирим по барабана. Ако това жужене, не е много дразнещо, не му обръщайте внимание. Ако записваме в студио, има няколко начина по които можем да го избегнем:

 • Притегнете болтовете от горе и от долу, там където пружините прилягат към кожата.
 • Сменете изцяло настройката на барабана (това се препоръчва само в краен случай).
 • Ако причината за жуженето е в някой от другите барабани, съкратете резонанса на този барабан.
 • Проблема тук е, че не винаги можем да преценим правилния барабан.
 • Наи-ефективния начин е, да опънем повече пружините, дори това да не ни хареса.

 Запомнене, че долната кожа (резонансната) е тази, която дава чистотата и отсечеността на барабанчето! Никога не слагайте дебела кожа за резонаторна, особенно ако свирите по-леко ! И да повторим още веднъж - винаги резонаторната кожа трябва да е яко опъната !!!

Ако искате да направите по-голям барабан да звучи като по-малък и обратно, може да използвате различни комбинации от кожи и палки.

 • Дебела боина кожа, прави малкия барабан да звучи по-дълбоко.
 • Тънка бойна кожа, прави по-голям барабан да звучи по-високо.
 • Тънките и леки палки, правят всеки барабан да звучи по-слабо.
 • Дебелите и тежки палки, правят звука по-внушителен.

 Демпфери (сурдини) за соло барабан 

Повечето барабанчета, обикновенно се нуждаят от демпфане. Има няколко различни начина за това.

 • Изрежете от стара кожа, кръг с външен диаметър 14инча, (само, ако барабанчето е 14инча) и вътрешен 13 - 13.5инча. Някои компании продават готови такива пръстени, които се поставят върху бойната кожа.
 • С малко, правоъгълно пърче сълфетка с размер 3 на 5 см. Залепяме това пърче близо до обръча. Може да използваме 2 или 3 такива четириъгълника парчета.
 • Да си купим готов демпфер, със закопчалка за обръча на барабана.
 • Като, краен вариянт да използваме вътрешен демпфер. Много фирми произвеждат барабанчета с вградена от вътре (от долу) сурдина. Този демпфер често деформира кожата, и не е за препоръчване.

Томове

 Много барабанисти отдават първостепенна роля на барабанчето, касата и фуса. Това е така, защото от тях зависи груува . Томовете дават възможност да изявим, по-пълно свойта музикалност. Те могат да променят коренно начина по който звучи целия сет. Важното, е да вземем решение за типа звук който търсим.Когато използваме голям сет, имаме няколко звукови секции. Това означава, че събираме (групираме) сходните звуци (тембри) заедно. Настройваме високите томове с ефект на бонгоси. По-голямите, мелодично с резонанс. При флор томовете търсим звук като на тимпани. Това ни дава възможност, да сме гъвкави, и да пресъздаваме различни настроения с един комплект барабани.

Когато свирим с малък сет- 4 части, гледаме тома и флор тома да имат сходно звучене, но с различна височина.

Има няколко водещи точки, при настройването на томовете.

 • Трябва да подберем подходящ интервал между томовете.
 • Ако свирите с по-високо настроени томове, започнете настройването от най-малкия (от висок към нисък) и обратно .
 • Ако свирим с по-дълбоки томове, те трябва да се настройват от средно до ниско положение, но не твърде ниско.

Том холдери

 Последните години, много фирми изкараха на пазара какви ли не окачвания, с цел да се избегнат вредните вибрации пораждащи звуковите проблеми.Това помага до някаква степен, но не винаги. Ако барабана дрънчи неприятно, винаги има какво и ние да направим. Преместете тома на ляво или на дясно, нагоре или надолу и вижте дали звукът ще се промени. В крайна сметка, може да пренастроиш някои от барабаните. Голям барабан (каса) 

Голямия барабан е сърцето на музиката. Касата не се чува а се усуща. Тя е това нещо което кара хората да танцуват. В зависимост от това каква музика свириш, ще трябва да решиш какво звучене на касата да избереш.

Има три основни положения:

 • Високо
 • Средно
 • Ниско

 Всяко от тези положения може да звучи: Широко и отворено, леко демпфано, демпфано и мъртво.Не е особенно трудно да настроите касата високо и средно. Използвайте знанията си до момента относно избора на кожи, настроиването им по отделно и по между им (relative tension). Ако искаме обаче по-нисък и дълбок звук, трябва да използваме няколко трика. Когато бойната кожа е на границата да се набръчка около обръча, тогава звука почва да става плякащ. Ако свалим pitch-а прекалено много, загубваме тона . Това което можем да направим, е да сложим ивица (лента) от дунапрен между обръча и корпуса отвътре на касата. Някои компании произвеждат различни продукти за тази цел. Дунапрена елиминира много от високите и звука става дълбок и нисък, повече дунапрен - по-малко високи и т.н. С това не бива да се прекалява, защото барабана ще загуби красотата на тона си.Можем да експериментираме и с мястото на дунапрена. Пожелавам на всички успех !

Тук можете да обсъдите статията във форума:

forum.muzikant.org - Настройване на барабани - Цецо Георгиев