Петък Юни 21

Апитерапия - пчелите в полза на певците

imageПолезно

Пчелните продукти с хранителни и лечебни свойства са пчелният мед, пчелният прашец и пчелното млечице. Те съдържат всички необходими за човека хранителни вещества: въглехидрати, липиди, белтъчини, витамини и минерали. Тяхната биологична стойност се дължи на богатото съдържание на ензими, аминокиселини, антибиотици, хормони и др. Голям брой от тези вещества пчелите получават наготово от лечебните растения. За разлика от фармацевтичните препарати, в които се използват същите растения като суровина, лечебните вещества в пчелните продукти се намират в натурален вид. Освен за лечение на някои заболявания, общо укрепване на организма и повишаване на съпротивителните му сили, пчелните продукти и особено медът са подходящи и като ежедневна здравословна храна.

Други пчелни продукти като прополисът (пчелен клей) и восъкът имат добро приложение като лекарствени продукти, предимно с външно, а по-рядко са и с вътрешно приложение.

Апитерапия

От най-далечни времена за профилактика и лечението на различни заболявания се използват пчелните продукти:пчелен мед,пчелна отрова, пчелен клей, восък, а напоследък - пчелно млечице и пчелен прашец. Лечението с пчелни продукти се нарича апитерапия ("апис"-пчела,"терапия-лечение). В последно време интересът към приложението на пчелните продукти рязко нарасна. В зависимост от използвания пчелен продукт апитерапията се разделя на лечение с пчелна отрова (апитоксинотерапия), прополисотерапия, лечение с пчелен восък, медолечение (лечение с нектарен, манов или експресен пчелен мед), лечение с пчелно млечице (желе-роял-терапия) и поленотерапия (лечение с пчелен празшец). Напоследък започна да си пробива път и лечението с търтиевото ларвено млечице и екстракта от тялото на пчелата,т.н. апис тотале. Всеки от пчелните продукти представлява биологично активен комплекс от вещества с различна структура и разнообразни свойства. Пчелните продукти имат по-добро физиологично действие върху човешкия организъм,приспособил се в течение на хилядолетия към тях, отколкото синтезираните по химичен път медикаменти. Може да се смята, че използването на естествените продукти е по-целесъобразно навсякаде,кадето те могат да заменят синтезираните.

Пчелен Мед


Сладка сироповидна, течност, която пчелите произвеждат от нектара, събран от цветовете на медоносните растения, и складират в пита. Според международния стандарт за хранителни продукти, приет от Световната здравна организация, се изтъква, че медът е сладка субстанция, която пчелите произвеждат от нектара на цветовете или от секрета на живите части на растенията и която те събират, преработват и комбинират със специфични субстанции, след което я складират в питите.

За меда са написани много книги и в тях се дават почти идентични дефиниции за меда и другите пчелни продукти. Наистина, много теории в различни бласти на живота с развитието на цивилизацията са претърпели коренни промени, но противно на тях твърдението, че медът и някои пчелни продукти са изключително качествена естествена храна и лечебно средство за човека, не е отречено от праисторическата епоха до най – ново време. Мисля, че рядко някой продукт в света се е ползвал с такова единно мнение и уважение на всички континенти на света.

Известно, е че към името на меда се добавя и наименованието на медоносното растение, от което пчелите в най – голяма степен са събирали сок (нектар) и са го преработвали в мед. Така у нас са известни висококачествените акациев, липов, ливаден, горски мед, мед от слънчоглед и много други видове. По качество нашият и гръцкият мед са едни от най – добрите в света. По правило медът се вади от магазина на кошера, когато рамките с пчелните пити се напълнят, а килийките с мед са запечатани с восъчни запечатки на около 2/3 от повърхността на пълната с мед пита. Изваденият тогава мед е с около 18% влажност, което напълно отговаря на изискванията за производство и пласмент на меда.

Естествено свойството на меда е рано или късно да кристализира. У нас сред народа това явление се нарича захаросване и на такъв мед се гледа с недоверие. Но в някои далеч по – развити европейски страни на пазара по – добре се приема кристализираният мед, защото при него е сигурно, че съдържанието на вода е не повече от 18%, а всички останали свойства са запазени. Кристализиралият мед има още едно предимство – по – добре се смесва с други препарати при изготвянето на лечебни средства. При течните методи за изготвяне на лечебни смеси с мед се срещат трудности поради разликата в относителното тегло на съставките и утаяването им на слоеве. В това може да се уверите и като смесите два вида мед, например светъл акациев и тъмен боров (относително тегло на тъмния мед е по – голямо и той ще отдели на дъното на съда, а акациеввият мед с по – малко относително тегло ще остане над боровия).

Пчелен восък

Естествен продукт, който пчелите работнички произвеждат с осемте си восъкоотделителни жлези, които се намират на коремчето. При отделянето си восъкът е течен, а после бързо се втвърдява в гладка маса, която пчелите работнички създават заедно със секрет и от него изграждат килийките на пчелната пита.

Пчелите са истински майстори в максималното използване на пространството и изграждането на питата с шестоъгълна килийки с безукорна конструкция.

При производството на восък разходът на енергия е изключително висок – за произвеждането на 1 кг восък пчелите изразходват 8 кг мед. Освен основното приложение в пчеларството восъкът се използва и в други клонове на стопанството. В днешно време един от най – големите потребители на пчелен восък е козметичната индустрия. Восъкът се използва за изготвяне на емулсии, които влизат в състава на различни пасти за подобряване на защитния слой и за равномерна лъскавина на кожата. Във военната индустрия восъкът се употребява за защита на материали, лесно поддаващи се на корозия. Ползва се и в хранителната промишленост. Поради сравнително високата цена на восъка на пазара много често се появяват негови фалшификати. Те са обикновено комбинация от топене на пчелен восък с бял парафин или някой друг по – евтин восък. За да се предотвратят такива случаи , изготвени са изисквания за състава и качествата на восъка. Практиката показва, че пчелният восък намира над 2200 приложения, а за повечето от тях и до днес не е намерен заместител.

Маточно (пчелно) млечице

Секрет на глътъчните и горночелюстните жлези на младите пчели, с който пчелите хранят ларвите на пчели работнички и на търтеи през първите три дни от живота им, а ларвата на пчелната майка през целия период на развитието и и по – късно. Маточното млечице се събира от маточните килийки с ларви най – рано на втория и най – късно на третия ден от излюпването им. Извличането на млечицето се извършва лесно с помощта на вакуумпомпичка или лъжичка, като предварително се извади ларвата от маточната килийка.

Приборите и амбалажът за изваждане на маточното млечице трябва да бъдат безукорно чисти и да се употребяват според изискванията. Поради изключиелните му хранителни съставки добиването и използването на пчелното млечице в различни форми все повече се увеличават. Когато се използва за нуждите на човека, маточното млечице се смесва с мед (2 г млечице на 1 кг мед).

Ако се приемат в съответни комбинации за постигане на обща профилактика и широко действие, медът, цветният прашец и пчелното млечице имат голямо значение за човешкия организъм във всички възрасти. Пчелното млечице се използва и в козметиката за висококачествени помади. Благодарение на доказаниете си в практиката качества пчелното млечице и неговите свойства са обект на изследвания в много институти в света. Известно, е че в народната медицина се правят различни манипулации, свързани с употребата на пчелните продукти, и затова трябва да се следи официалната литература. Пчелните продукти получават висока оценка от медицинските специалисти като незаменима природна храна и профилактично средство. Пчелното млечице заема най – високо място сред пчелните продукти и това е потвърдено в практиката. Често сред народа се смята, че това е продукт с “чудотворна” сила и затова цената му нараства много.

Цветен прашец (полен)

Пчелите го събират от цветовете с “четчиците” на предните си крака, като добавят към него малко слюнчен секрет или нектар и така го прилепват към кошничката на задните си крака. Така формираните товари полен с кълбовидна или овална форма и с цвета на прашеца, от който е събран, пчелата пренася в кошера и складира в килийките на питата. Тук се притичват на помощ и другите пчели от кошера, за да разтоварят по – бързо работничката, подобно на разтоварването на пчелния клей. Всички видове полен съдържат и 20 аминокиселини, които влизат в състава на човешкия организъм. Следователно той е много важен и полезен за човека.

У нас поленът се използва най – често смесен с мед във вид на различни препарати или в чист вид. Съдържа доста протеини и е богат с витамин A и B.

Поленът се отнема най – лесно от пчелите с прашецоуловители, които се слагат на прелката на кошера. Пчелите се провират през съответното калибрирани отвори и при това прашецът се изронва през сито във вместилището на прашецоуловителя. Изсушаването и съхранението на полена е специфично и трябва да се проучи от пчеларската литература или цветният прашец да се предаде в изкупвателен център. Този продукт се използва все по – често и търсенето му нараства, така че за него се предвижда добър пазар. Той е необходима съставка при изхранването на пчелното пило.

Прополис (пчелен клей)

Продукт, който пчелите работнички събират от различни биологични вещества по пъпките и младите клонки на дърветата и тревните стръкове. Досега е доказано, че пчелният клей се състои от повече от 80 различни съставки. Той има особено важно значение за оцеляването на пчелното семесйтво, защото осигурява голяма чистота и хигиена на кошера. Пчелите събират прополис в дни, когато температурата е по – висока от 20 C и добавяйки към него восък и секрет от слюнчената жлеза, напълно го облагородяват и формират. Прополисът е известен с антибиотичното си действие.

Ефектът на това действие е потвърден в практиката, а пчелите го доказват, когато някое чуждо тяло или жив организъм, като полска мишка, попадне в кошера. Пчелите го убиват с учжилвания, а след това го балсамират с пчелен клей. Така балсамираното тяло не се разгражда до няколко години. Прополисът намира все по – голямо приложение в медицината и козметиката. Прилага се за ускорено зарастване на рани и изгаряния, както и при разни кожни болести. Сред народа често го наричат “мехлем за рани”. Поради извънредните си лечебни свойства прополисът може да се намери на пазара в множество лечебни продукти и то под формата на спрей, екстракт, таблетки, кремове и помади.

Пчелна отрова

Продукт, който пчелите използват при самоотбрана, пускайки в действие сложния си жилещ апарат, в чийто състав е и отровната жлеза, където се образува този секрет.

Пчелната отрова е безцветно вещество с горчив вкус, а ароматът му е подобен на аромата на меда, но е значително по – остър и силен. Пчелната отрова е много ценна в медицинската практика. По – рано са я събирали по примитивен начин, като убивали пчелите, а в по – новото време отровата се извлича със специални апарати с електрически ток, при което пчелите остават живи.

Д–р Александър Янкович в своите публикации отдава голямо значение на приложението на пчелната отрова за лечение на много заболявания. Става дума преди всичко за големите успехи, постигнати в лечението на пациенти в клиниките на бившия Съветски съюз, Япония и бивша Чехословакия. Успешно се прилага за лечение на болни с различни форми на ревматизъм, хронични ставни заболявания, понижено кръвно налягане, намалено съдържание на холестерол в кръвта и редица други заболявания.

За лечение с пчелна отрова е задължителна консултцията с лекар, в противен случай последиците могат да бъдат сериозни. Всяко ужилване от пчела причиняване на краткотрайна болка, а при някои хора и голям оток.

Особено трябва да внимават хората, които са алергични към пчелни ужилвания. На пчелина трябва да се държи някакво лекарство за оказване на първа помощ на алергични хора, като таблетки Synopen или Astemisan. Пчелната отрова е много скъпа, а за събирането на 1 кг трябва да се извлече отровата от 5 000 000 пчели.

Допълнение от Snowwhite:

Тъй като медът съдържа доста голямо количество захариди, то при приемането му в час, близък до този за разпяване (а при възможност - винаги) трябва да се спазва едно просто правило. Захаридите са кристало-хидрати - повечето помнят от часовете по химия синия камък - той също е. Накратко казано - това са съединения, които имат свойството да поемат доста колямо количество вода и в момента, в който те се озоват в гърлото ви разтварят тънкия слой предпазна слуз, който е отделила лигавицата и тя остава буквално "на сухо", а - повечето се сещате - лигавицата трябва да е влажна, за да работи правилно.

Слузта, разбира се, се "наваксва" за около час време, но ако по време на тоя час пеете - микротравматизмите не ви мърдат - затова - или не яжте "чисти" захариди около час преди пеене, или вижте колко нагледно можем да съчетаем полезното и приятното: Единственото, което искат захаридите, за да не отнемат влагата в гърлото ви е или мазнина, или влага от друго място - затова не яжте чист мед, а го разтваряйте винаги в ХЛАДКА, НЕ ГОРЕЩА вода, или просто го смесвайте с краве масло в съотношение 1:1, или 2:3, в полза на маслото - когато го направите на крем го яжте с малка лъжичка и се опитвайте - доколкото можете - да го премазвате по цялото си небце с езика, за да има шанс при преглъщането да мине през цялата повърхност на гърлото ви.


Тук можете да обсъдите урока във форума: forum.muzikant.org - Апитерапия - пчелите в полза на певците - CorvusCorax