Събота Мар 25

Electro-Harmonix Germanium 4 Big Muff Pi

imageDual

Един до друг - овърдрайв и дисторшън с достатъчно контрол над звука

Един от представените на лятното NAMM шоу продукти на Electro-Harmonix е последното им творение от линията Big Muff - Germanium 4 Big Muff Pi. Неговата схема е базирана на германиеви транзистори, използвани за овърдрайв и дисторшън ефект, които могат и да бъдат наслагвани един след друг при желание. Всеки ефект има свой комплект от два германиеви транзистора, така че когато се ползват и двата ефекта сигналът минава и през четирите транзистора.

Педалът е визуално разделен на две секции - лявата съдържа овърдрайв бутона и четири потенциометъра за контролиране на тона, докато дясната половина по подобен начин е специализирана за дисторшъна. Всеки от ефектите има контрол над преамп гейна и изходното ниво.

Освен това всеки има и Bias потенциометър, който е предназначен да променя характера на ефекта чрез промяна на биаса на сигнала преди той да достигне до транзисторите. Освен тези контроли, овърдрайв секцията има Tone контрол, докато дисторшън частта има потенциометър Volts, който регулира волтажа подаван към схемата - завъртането му обратно на часовниковата стрелка симулира "умираща" батерия, компресира повече сигнала и го кара да клипва.

image

Звуци

Овъдрайв секцията на G4BM предлага крънчи звук на АMР, който тъкмо започва да изкривява, като добавя лек цвят когато се използва през чист канал, но присъствието му е по-осезаемо пред овърдрайв канал.

Има достатъчно възможност за регулиране на тоналния цвят, което се дължи на взаимното действие на Bias & Tone контролите. По подобен начин в дисторшън секцията завъртането на Bias потенциометъра по посока на часовниковата стрелка може да даде остър топ-енд презенс, който ще пробие в микса, докато намалянето на Volts контрола може да промени текстурата и характера на звука през бъзкащ fuzz тон към пращящия звуков хаос в стила на умираща батерия.

Дисторшън секцията е способна на много повече "мръсотия" спрямо тази на овърдрайва, а двете заедно (дисторшън, захранващ овърдрайва) стигат още по-напред, създавайки голямо количество състейн, но с различен характер към класическия дебел, сатуриран състейн окачествяван като класически Big Muff Pi звук. Въпреки наличието на Big Muff Pi в името, изцяло новата схема прави ефекта съвсем различен.

Ефектите с две драйв/дист секции стават все по-популярни и са практичен избор за често свирещите китаристи. Big Muff е един от най-гъвкавите, предлагайки не само два съвсем различни звука, но и даващ възможността да се използват и двата заедно за още повече различни текстури на звука.

Демо

Overdrive - Gain 6, Bias 7, Tone 6, Volume 6

Overdrive - Gain 8, Bias 10, Tone 5, Volume 6

Distortion - Gain 7, Bias 4, Volts 8, Volume 6

Distortion - Gain 9, Bias 6, Volts 3, Volume 8

Examples 2 & 4 together

Плюсове

Два педала в един корпус. Volts контрол, добро тонално разнообразие.

Минуси

Защо го наричат Big Muff Pi, след като е толкова различен от него?

Заключение

Отделни овърдрайв и дисторшън на цената на един стомпбокс, с достатъчно контрол за създаване на широк диапазон от "мръсни" звуци.

Оценка

4,5/5